kontakt: lasowiacy@wp.pl

społeczność Puszczy Sandomierskiej

Lasowiacy
slide1.jpg

Historia lasem pisana

społeczność związana z Puszczą Sandomierską

slide1.jpg

Historia lasem pisana

społeczność związana z Puszczą Sandomierską

slide1.jpg

Historia lasem pisana

społeczność związana z Puszczą Sandomierską

Image

Las, ociec nas, a my, dzieci jigo, idziewa do nigo…Lasowiacy to społeczność związana i wyrosła na terenie Puszczy Sandomierskiej odznaczająca się charakterystycznym strojem, obyczajami, gwarą i wierzeniami. Początkowo nieliczni mieszkańcy byli niemal odcięci od świata i utrzymywali się prawie wyłącznie z bogactw naturalnych lasów i miejscowych wód. Oprócz łowiectwa, myślistwa i bartnictwa zajmowali się wytapianiem rudy darniowej oraz otrzymywanymi z surowca drzewnego smoły, mazi i węgla drzewnego.

W początkowym okresie rozwoju osadnictwa Puszcza przyciągała głównie niepokornych chłopów, uciekinierów z innych stron, którzy w pogoni za wolnością chronili się w nieprzebytych kniejach przed pańszczyzną. Przybywali tu również osobnicy ścigani przez prawo i przymusowo osadzani z rozkazu królewskiego jeńcy wojenni tj. Tatarzy i Szwedzi.

Puszcza byłą więc tyglem, w którym mieszały się liczne nacje. Procentowo najliczniej reprezentowana była ludność polska z przeludnionego Mazowsza, ale i z zachodniej Małopolski, a także ruska, tatarska, szwedzka, litewska, wołoska i niemiecka...

społeczność związana
i wyrosła na terenie Puszczy Sandomierskiej

Image

Cel karczowania Na bazie wielowątkowych poszukiwań w internecie, książkach, mapach, zdjęciach, nocnych rozmowach (najbardziej wyczerpujące) powstaje opis dziejów mieszkańców tych ziem z bardzo subiektywnym wyborem okolic, miejsc i zdarzeń związanych z najbliższą i dalszą rodziną. Celem nie jest tworzenie kompletnych rysów czy badań historycznych, ale zgromadzenie i udostępnienie w jednym miejscu materiałów źródłowych, które może pobudzą róznież innych do zainteresowania historią rodzimych okolic i badaniem przyczyn własnych zachowań.

Strona wieje prostotą i nie zawiera wodotrysków w postaci spadających liści i przelatujących ptoszków, ponieważ skupia się na gromadzeniu wiadomości a na resztę wina jeszcze przyjdzie czas.

Image